Projekt ma w ciągu 6 miesięcy, na terenie 3 gmin, zapewnić warunki umożliwiające gimnazjalistom - 30 osobowej grupie młodzieży odnoszenie sukcesów, budowanie pozytywnej samooceny, rozwijanie zainteresowań.


1. STACJONARNE WARSZTATY TEATRALNE
W ramach projektu zaplanowane zostały warsztaty: teatralne, muzyczne, pantomimiczne, których zakończeniem będą krótkie formy przedstawienia dla społeczności lokalnych trzech gmin ( spektakle społeczne ). Tematem wspólnych zajęć z młodzieżą będzie prezentacja kultury Europy, z jej różnorodną formą, wynikającą z wielonarodowościowego charakteru.
Za pomocą ww formy zostaną upowszechnione obyczaje różnych krajów europejskich: języki (tu nauka prostych słów, zwrotów w różnych językach), szeroko rozumiana kultura - taniec, piosenka, teatr oraz system zachowań z odmiennymi postawami wobec wybranych problemów. Na takim tle pomysłodawcy projektu chcą uczyć młodzież postaw tolerancji nie tylko wobec różnych kultur ale wobec szeroko rozumianej odmienności (w tym nie tylko narodowych ale i społecznych, kulturowych, indywidualnych), dialogu opartego na poszanowaniu różnic, przełamaniu uprzedzeń i stereotypów.Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym.


2. WĘDROWNE WARSZTATY TEATRALNE
Obóz letni będzie kontynuacją pięciomiesięcznej pracy edukacyjno-terapeutycznej. Zapewnione będzie uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.
Miejsce obozu : Góry Sowie, czas: lipiec 2011 r., 7 dni pobytu.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

 

 

 

Krzyk
Strona główna
Nagrody i osiągnięcia
Gramy
Oferta warsztatowa
Projekty
Edukacja i Animacja
O nas
Spektakle
Repertuar
Zapowiedzi
Archiwum
Pozostałe
Księga gości
Przyjaciele
Galeria
Kontakt
twarz_mod.jpg